Afrika

Vse o vizumih, cepljenju, COVID-19 razmerah … v Afriki

Odpravljamo se na enomesečno potovanje po Afriki. Pred odhodom smo zbirali številne podatke, se pozanimali, ali potrebujemo vizume za vstop v države, ali so potrebna dodatna cepljenja in kakšne so razmere zaradi koronavirusa tam.

Republika Južna Afrika

Vizum

Slovenski državljani potrebujejo vizum za vstop v Republiko Južno Afriko. Veleposlaništvo Republike Južne Afrike na Dunaju ne zahteva več osebne prisotnosti ob podaji vloge za vizum. Potni list, vizumsko vlogo in ostalo vizumsko dokumentacijo lahko slovenski državljani pošljejo na veleposlaništvo s kurirsko službo.

Leta 2010 je v Republiki Južni Afriki začeti veljati drugačen vizumski režim. Slovenski državljani od tega datuma naprej potrebujejo tudi tranzitni vizum, če tranzitirajo to državo.

Čas obdelave – viza (bivanje manj kot 90 dni): približno 5 – 10 delovnih dni

Potni listi morajo biti veljavni še najmanj 30 dni po odhodu iz JAR in morajo vsebovati najmanj tri neuporabljene strani za potrditev pri nadzoru potnih listov.

Oseba mora pri vlogi za vizum imeti tudi veljavno povratno letalsko karto, dokazilo o namestitvi in dokazilo o finančnih sredstvih, v obliki nedavno izdanega bančnega izpiska, ki naj bi pokrival zadnje tri mesece.

Vir: https://www.suedafrika-botschaft.at/en.html

Cepljenje

Popotniki, ki v Južnoafriško republiko vstopijo iz države, v kateri je rumena mrzlica endemična (npr. Zambija), morajo s seboj imeti uradno potrdilo o opravljenem cepljenju proti rumeni mrzlici. Cepljenje je potrebno opraviti najmanj 10 dni pred načrtovanim potovanjem.

Cepljenje proti rumeni mrzlici je obvezno le za tiste potnike, ki prihajajo iz držav, v katerih je rumena mrzlica endemična.

Priporočena zaščita za potnike: cepljenja proti hepatitisu A, hepatitisu B, japonskemu encefalitisu, klopnemu meningitisu, meningokoknemu meningitisu, steklini, tetanusu in trebušnemu tifusu. Cepljenje priporočajo določenim skupinam potnikov (upoštevajo zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd.).

COVID-19

Informacije: https://www.gov.za/covid-19/individuals-and-households/travel-coronavirus-covid-19

Potovanje v državo in iz nje je dovoljeno ob upoštevanju predpisov.

Odhodi in pristanek na dolge razdalje na letališčih so dovoljeni v času policijske ure, kot je določeno v Uredbi. Potniki, na katere vplivajo leti, morajo predložiti dokaze o letalski vozovnici, ko jih policisti ustavijo v času policijske ure.

Vsi mednarodni potniki, ki prispejo na zgoraj navedena letališča, morajo predložiti veljavno potrdilo o negativnem testu na COVID-19, ki ga priznava Svetovna zdravstvena organizacija, in je bilo pridobljeno največ 72 ur pred datumom potovanja.

V primeru, da potnik ne predloži potrdila kot dokazila o negativnem testu na COVID-19, bo moral potnik ob prihodu opraviti test na antigen na lastne stroške in v primeru, da je bil potnik pozitiven na COVID-19, se bo moral za 10 dni izolirati na svoje stroške.

Letalski prevozniki morajo prilagoditi čas letenja v skladu s policijsko uro, predvideno v pravilniku.

Stroški = 33 eur/osebo

Namibija

Vizum

Slovenski državljani potrebujejo vizum za vstop v Namibijo.

Veljavnost potnega lista mora biti najmanj šest mesecev na dan vstopa v državo. V potnem listu mora biti najmanj ena prazna stran za žige mejnih organov. Če boste na potovanju obiskali tudi Republiko Južno Afriko, svetujemo, da imate v potnem listu tri prazne strani, saj se lahko zgodi, da bodo južnoafriški mejni organi zahtevali dve prazni strani v potnem listu.

Za vizum se lahko zaprosi na Veleposlaništvu Republike Namibije.

Potrebujete še fotografijo za potni list, ki jo pripnete na prijavnico, kopijo letalske karte, dokazilo o nastanitvi v Namibiji, potrdilo o zdravstvenem zavarovanju, izpolnjen dokument z namero potovanja.

Veleposlaništvo priporoča, da se dokumenti overijo: skupinske rezervacije: povabilo mora vsebovati seznam imen vseh članov skupine; večkratni vstop: načrt potovanja/načrt potovanja (vizumi bodo odobreni na podlagi razumnih razlogov, na primer za tiste prosilce, ki želijo znova vstopiti v Namibijo za nadaljnje turistične namene ali v primeru obiska v poslovne namene).

Čas obdelave je 7 delovnih dni, hitra storitev: 3 delovne dni.

Vsa korespondenca in dokumenti naj bodo samo v angleščini.

Obiskovalci s turističnimi vizumi se v državi ne smejo zaposliti (vključno s prostovoljnim delom).

Vir: https://www.embnamibia.at/visa-information/

Cepljenje

Cepljenje proti rumeni mrzlici je za vstop v državo pogojno obvezno, in sicer za popotnike, ki so se nahajali na območju rumene mrzlice oziroma prihajajo iz držav, v katerih je ta bolezen razširjena.

Zahteva po cepljenju za popotnike v Namibijo in iz nje: vsi popotniki iz navedenih držav morajo imeti posodobljen status cepljenja in morajo cepljenje proti rumeni mrzlici posodobiti 10 dni vnaprej, preden potujejo v Republiko Namibijo, s seboj pa morajo imeti tudi cepljenje. Uradniki za priseljevanje bodo morali preveriti vse potnike, ki imajo potrebne dokumente. Upoštevajte, da Namibija ni endemična država po rumeni mrzlici. Posamezen primer še ni bil prijavljen.

Svetujejo cepljenje proti malariji (malarija je endemična v severni Namibiji).

Priporočena zaščita za potnike: cepljenja proti hepatitisu A, hepatitisu B, japonskemu encefalitisu, klopnemu meningitisu, meningokoknemu meningitisu, steklini, tetanusu, trebušnemu tifusu. Cepljenje priporočajo določenim skupinam potnikov (upoštevajo zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd.).

COVID-19

Zdravstveni vprašalnik si naložite na www.namibiatourism.com.na.

Potrebni rezultati testa Covid19 PCR, ki niso starejši od 72 ur, izračunani od datuma odvzema vzorca za testiranje.

Ob prihodu na mednarodno letališče Hosea Kutako in njegovem potrditvi bodo turisti lahko po predhodno rezervirani poti nadaljevali namestitev po svoji izbiri. Turisti lahko nadaljujejo do naslednjega cilja po načrtu poti, s katerim so prišli.

Za vprašanja v zvezi s turisti, ki se nanašajo na najnovejše predpise glede COVID-19, se obrnite na: info@namibiatourism.com.na, +264612906000.

Za vprašanja v zvezi s testiranjem in karanteno se obrnite na: health.travelapproval@mhss.gov.na – gospa Shoopala na MoHSS, +264612032700/02 ali +264612032068.

Drugo

Slovenski turisti za vožnjo po Namibiji potrebujejo mednarodno vozniško dovoljenje.

Stroški = 130 EUR/osebo

Bocvana

Vizum

Slovenski državljani za vstop v Bocvano vizuma ne potrebujejo. Veljavnost potnega lista mora biti najmanj šest mesecev na dan vstopa v državo.

Cepljenje

Priporočena zaščita za potnike: cepljenja proti hepatitisu A, hepatitisu B, japonskemu encefalitisu, klopnemu meningitisu, meningokoknemu meningitisu, steklini, tetanusu, trebušnemu tifusu.  Cepljenje priporočajo določenim skupinam potnikov (upoštevajo zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd.).

Cepljenje proti rumeni mrzlici: ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat; zaščita pred boleznijo in veljavnost certifikata začneta veljati 10 dni po cepljenju in sta trajna.

Za vstop v ciljno državo je obvezen certifikat o cepljenju za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrzlico, ali je 12 ur in več v tranzitu na letališču takšne države.

Zaščita pred malarijo: tveganje za malarijo obstaja v celi državi, celo leto – zaščita je obvezna.

COVID-19

Informacije: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-botswana

Na dan, 30. 9. 2021: Če morate potovati v Bocvano, se pred potovanjem prepričajte, da ste popolnoma cepljeni. Zaradi trenutnih razmer v Bocvani so lahko celo popolnoma cepljeni potniki v nevarnosti, da dobijo in širijo različice COVID-19. Popotniki morajo upoštevati priporočila ali zahteve v Bocvani, vključno z nošenjem maske in razdaljo 2 metrov od drugih.

Zambija

Vizum

Slovenski državljani potrebujejo vizum za vstop v Zambijo.

Veljavnost potnega lista mora biti najmanj šest mesecev na dan vstopa v državo.

Za več informacij o vizumskih postopkih se obrnite na Veleposlaništvo Zambije v Berlinu.

Če želite za pridobitev vizuma uporabiti poštno storitev, uporabite priporočeno pošto. Obdobje obdelave je približno dva tedna.

Obrazci za prijavo: https://www.zambiaembassy.de/wp-content/uploads/2018/01/visa_form.pdf

Če potujete v turistične namene, je treba zraven vloge za vizum predložiti naslednje:

potni list (veljati mora vsaj šest mesecev od datuma izteka, za potrditev vizuma sta potrebni dve prazni strani, dve nedavni fotografiji za potni list, dva pravilno izpolnjena obrazca za izdajo vizuma, fotokopijo letalske vozovnice.

Vir: https://www.zambiaembassy.de/

Cepljenje

Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat; zaščita pred boleznijo in veljavnost certifikata začneta veljati 10 dni po cepljenju in sta trajna.

Za vstop v ciljno državo je obvezen certifikat o cepljenju za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrzlico, ali je 12 ur in več v tranzitu na letališču takšne države.

Priporočena zaščita za potnike: cepljenja proti hepatitisu A, hepatitisu B, japonskemu encefalitisu, klopnemu meningitisu, meningokoknemu meningitisu, steklini, tetanusu, trebušnemu tifusu. Cepljenje priporočajo določenim skupinam potnikov (upoštevajo zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd.).

COVID-19

Informacije: https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/a-z-list-of-countries/zambia/

Na dan, 30. 9. 2021: Vsi potniki, ki prihajajo v Zambijo, morajo predložiti potrdilo o negativnem rezultatu testa na COVID-19, z datumom manj kot 72 ur pred prihodom. Preskuse mora izdati pooblaščen in akreditiran laboratorij. Če takšnega potrdila ne predložite, lahko letalski prevoznik potnikom zavrne vkrcanje ali zavrne dovoljenje. Otroci, mlajši od pet let, so izvzeti in jim ob prihodu ni treba dati negativnega testa na COVID-19.

Vsi potniki iz držav, za katere Ministrstvo za zdravje meni, da imajo visoko tveganje za COVID-19, bodo lahko ob prihodu v Zambijo dodatno testirani na COVID-19. Ti potniki bodo morali tudi 14-dnevno karanteno. Zahteva po samoizolaciji ne velja za tiste, ki so ob vstopu v Zambijo popolnoma cepljeni.

Tisti, ki želijo potovati v Zambijo, naj se obrnejo na veleposlaništvo za najnovejše potovalne nasvete, saj se seznam in vstopne zahteve pogosto spreminjajo.

Zimbabve

Viza

Slovenski državljani potrebujejo vizum za vstop v Zimbabve. Veljavnost potnega lista mora biti najmanj šest mesecev na dan vstopa v državo. Slovenski državljani lahko za vizum zaprosijo ob prihodu na letališče. Dodatne informacije je možno dobiti na spletni strani zimbabvejske Imigracijske službe ali na pristojnem Veleposlaništvu Zimbabveja.

Vir: https://www.gov.si/drzave/zimbabve/

Cepljenje

Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat; zaščita pred boleznijo in veljavnost certifikata začneta veljati 10 dni po cepljenju in sta trajna.

Za vstop v ciljno državo je certifikat o cepljenju obvezen za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrzlico.

Priporočena zaščita za potnike: cepljenja proti hepatitisu A, hepatitisu B, japonskemu encefalitisu, klopnemu meningitisu, meningokoknemu meningitisu, steklini, tetanusu, trebušnemu tifusu. Cepljenje priporočajo določenim skupinam potnikov (upoštevajo zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd.).

COVID-19

Informacije: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/zimbabwe

Na dan, 30. 9. 2021: Ljudje morajo v javnosti nositi zaščitne maske in upoštevati socialno distanco, najmanj en meter.

29. junija 2021 je vlada Zimbabveja napovedala strožje ukrepe za preprečevanje COVID-a:

Podjetja so odprta samo od 8.00 do 19.00.

Policijska ura velja od 10.00 do 5.30.

Podjetja naj bi zaposlovala največ 50 % osebja, preostali pa delajo na daljavo.

Restavracije so zaprte za obedovanje, dostava na dom je do 15.30.

Gostinske in hotelske restavracije lahko ponujajo kosilo turistom med 8. in 22. uro.

Pivske dvorane in nočni klubi so zaprti.

Javna zbiranja ne smejo presegati 100 ljudi.

Turisti, ki vstopajo v Zimbabve, morajo imeti negativen rezultat testa na COVID-19, ki je bil izdan največ 48 ur pred odhodom v Zimbabve. Vsi potniki morajo potrditi test PCR za COVID-19 prek sistemov Afriške unije Trusted Travel ali UNDP Global Haven. Ti sistemi bodo za vaš test ustvarili digitalno referenčno kodo Trusted Travel, ki jo je treba predložiti na zahtevo.

Ob prihodu lahko turisti in nerezidenti z dokazilom o veljavnem negativnem rezultatu testa PCR pričakujejo, da bodo morali 10 dni ostati v karanteni. Turistom in nerezidentom brez dokaza o veljavnem negativnem potrdilu o testiranju PCR bi lahko zavrnili vstop v Zimbabve

Ob odhodu iz Zimbabveja boste morali predložiti negativno potrdilo PCR za COVID-19, izdano največ 48 ur pred vkrcanjem na let. Zimbabve je napovedal namero, da bo za potrditev testov Covid-19 za potnike uporabil postopek zaupanja vrednih potovanj Afriške unije. Vsi potniki, ki prihajajo iz Zimbabveja, odhajajo iz njega ali odhajajo iz njega, morajo potrditi test PCR za COVID-19 RT prek sistemov Afriške unije Trusted Travel ali UNDP Global Haven. Ti sistemi bodo za vaš test ustvarili digitalno referenčno kodo Trusted Travel, ki jo je treba predložiti na zahtevo.

Stroški = približno 130 EUR/osebo

Stroški vseh vizumov približno = 1.500 EUR

Podporniki projekta 2many4granny na poti v Afriko

Pustite odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.