• Afrika,  Resnične izpovedi

    Ne zatvarajte oči! Ne gledajte u stranu! Pomozite!

    U oktobru krećemo na jednomesečno putovanje u Afriku. Uvereni smo da sa malim doprinosom svaki pojedinac može da učini veliki korak, zato ćemo sa dobrotvornom kampanjom za prikupljanje sredstava za Serowu omogućiti izgradnju skloništa, koje je tamošnjoj deci preko potrebno. U njemu će čuvati izvode iz matične knjige rođenih i lične stvari i tamo će se sklanjati kada su vremenski uslovi loši. 2many4granny zajedno sa Karitasom poziva i vas da pošaljete SMS CLOVEK1 na 1919 i donirate 1 EUR ili SMS CLOVEK5 na 1919 i donirate 5 EUR. Jasno se sećam priča moje bake Tončke, majčine majke, koja je poticala iz velike porodice u Dolenjskoj. Često mi je objašnjavala koliko…