Nekategorizirano

Šta znači naš dobrotvorni projekat za porodice u Serow-u, Bocvana?

Kao što ste mogli da pratite na blogu, Facebooku i Instagramu, naše porodično putovanje po Africi je takođe podržano humanitarnim projektom. Sredstvima prikupljeni u saradnji sa Caritasom Slovenije izgradili smo skloništa u Serow-u. U izboru porodica koje će u njima živeti pomogla nam je misionarka sestra Fani Žnidaršič.

Uslovi života u Serow-u

Misionarka sestra Fani Žnidaršič nas je upoznala sa tamošnjim uslovima života: „Ljudi u Serovi i okolini najviše pate od siromaštva, nasilja u porodici, beskućništva, nedostatka ljubavi i prihvatanja, besparice, nezaposlenosti, osećaja bezvrednosti i beskorisnosti, itd.“ Ispričala nam je da porodice žive zajedno sa mnogobrojnim rođacima u improvizovanim kućama (bez kuća). Problemi nastaju zimi i tokom poplava. Neki, ako imaju sreće da imaju dvorište i kuću, nemaju uvek pristup vodi (najčešće zato što nemaju dokumentaciju za zemljište i teže im je da dobiju pomoć koja im je potrebna).

Ona je objasnila da je jaz između bogatih i siromašnih u Bocvani ogroman. Bogati su veoma bogati, a siromašni su veoma siromašni. „Siromašne porodice nemaju dovoljno, po nekoliko dana su bez hrane i odgovarajućeg obroka. Siromašni dobijaju malu ili nikakvu pomoć od pokrajine kojoj pripadaju. Osim toga, oni vode pravu borbu da pronađu ili dobiju posao, uključujući i povremene poslove, jer se na njih gleda sa prezirom jer nisu ‘obrazovani’ i nemaju lična dokumenta.”

Ona je istakla da su srećna ona deca koja dobiju doručak pre časa i užinu na odmoru. Deca idu u školu bez odgovarajuće školske odeće, u pocepanoj i prljavoj odeći, pocepanoj obući ili čak bez nje. Ne kupaju se. ”To dovodi do maltretiranja od strane dece iz bogatijih porodica, što zauzvrat utiče na njihovo učenje i samopoštovanje. Odrastaju sa osećajem da su bezvredni, pa su ljuti. To ih toliko pogađa da većina njih na kraju napusti školu.”

Za vreme školskog raspusta, za mnoge život postaje borba za decu, da ih prehrane, mnogi odlaze na spavanje bez obroka. Problemi sa kojima se porodice suočavaju psihički utiču na njih, pa se neki okreću alkoholu (što je, na primer, domaće piće od divljeg voća) i mnogim seksualnim partnerima, ugrožavajući tako druge zbog HIV infekcije. Neki zanemaruju decu, a na mnogim mestima porodicu vode deca.

Na osnovu ličnih zapažanja, s. Fani Žnidaršič je utvrdila da je životni vek siromašnih na ovim prostorima kraći od životnog veka „bogatijih“ zbog siromašnog života i raznih poteškoća u pristupu zdravstvenom sistemu.

” Neke porodice imaju pravo da se upišu u vladin program za siromaštvo, ali mnoge nikada ne dobiju pomoć koja im je potrebna. Mnogo je slučajeva da se deca vraćaju kući iz škole zbog neplaćene školarine ili neodgovarajuće školske uniforme.”

Sestra Fani Žnidaršič nam se poverila da i ako živi u razvijenom/razvojnom selu kao što je Serowe, još uvek ima mnogo porodica koje nemaju pristup vodi, to je i dalje dugoročna realnost za siromašne. Ljudima je i dalje teško da plaćaju školarinu, školski pribor, higijenske uloške za devojčice i žene. Devojčice su zlostavljane od strane članova porodice, komšija i drugih ljudi zbog porodičnih preferencija (nemaju adekvatno sklonište, porodica ne brine o njima).

Dobrotvorni projekat naše porodice

”Pomoć koju smo dobili od vašeg porodičnog dobrotvornog projekta nam je veoma važna, posebno ljudima iz siromašnih porodica. Njime će se osnažiti i steći novu nadu. Ljudi kojima pomažemo cene svaku malu pomoć jer ona ima veliki uticaj na njihov porodični život. Ova pomoć porodicama daje nadu.”

Misionarka naglašava da bi se osećao dostojanstveno, čovek mora da ima bar za osnovne potrebe, kao što su hrana, sklonište, odeća itd. ” Dobrotvorna akcija vaše porodice je uradila sjajan posao za kratko vreme. Za vrlo kratko vreme pružili ste utočište dvema porodicama. Ranije to nisu imali, spavali su skoro na otvorenom, što je loše po njihovo samopouzdanje i zdravlje.

Prikupljena sredstva će značajno pomoći deci i njihovim porodicama. ”Sada će nam biti mnogo lakše da im pomognemo. Sa svakom pomoći koju porodica dobije, njeno samopoštovanje se povećava i oni postaju deo društva. Deca izrastaju u bolje ljude. Siromaštvo će se smanjiti. Opstanak će biti izvesniji. Porodice, žene, mladi i deca biće osnaženi da stvore dom i stanu na svoje noge. Deca će steći dostojanstvo, porodice će steći dostojanstvo. Osećaće se kao da negde pripadaju. Videćemo decu koja će završiti studije do tercijarnog nivoa bez napuštanja školovanja“, optimistično je zaključila sestra Fani Žnidaršič.

Podporniki projekta 2many4granny na poti v Afriko

Pustite odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.