Nasveti za potovanja,  Resnične izpovedi

Potovanje z letalom brez spremstva staršev

Otroci običajno lahko potujejo brez spremstva staršev na letalu, vendar se postopek in zahteve glede starosti ter potrebnih dokumentov razlikujejo glede na letalsko družbo in državo, v katero potujejo.

Starost otroka

Večina letalskih družb določa najnižjo starostno mejo, pri kateri otroci lahko potujejo brez spremstva staršev. Ta starost se običajno giblje med 5 in 14 let, odvisno od letalske družbe. Mlajši otroci običajno ne smejo potovati brez spremstva.

Posebna rezervacija

Običajno je potrebno posebej rezervirati storitev za otroke, ki potujejo sami. To lahko storite prek spletne strani letalske družbe ali pa jih kontaktirate prek telefona. Letalska družba vam bo nato posredovala podrobne informacije o zahtevah in postopku.

Dopolnilna dokumentacija

Običajno se zahteva, da starši izpolnijo poseben obrazec, imenovan “Potrdilo o potovanju otroka brez spremstva”, ki ga morajo podpisati in overiti. V tem obrazcu navadno navedejo informacije o otroku, starših ter osebi, ki bo spremljala otroka na letališču in ob prihodu. Poleg tega se lahko zahteva tudi kopijo rojstnega lista otroka, potni list in druge identifikacijske dokumente.

Pri potovanju otrok ločenih staršev se lahko zahteva dodatna dokumentacija, kot je overjeno dovoljenje matere ali obeh staršev, kateroi potrjuje, da otrok sme potovati s specifično osebo ali samostojno. Priporočljivo je, da se starši pred potovanjem posvetujejo s pristojnimi organi in letalsko družbo ter pridobijo ustrezna navodila in zahteve glede potrebne dokumentacije.

Sprejem na letališču

Ob prihodu na letališče se običajno izvede poseben postopek, ki vključuje preverjanje dokumentov in identifikacijo otroka ter osebe, ki bo spremljala otroka. Stevardese se bodo pogovorile s starši in otrokom ter preverile, ali so vsi potrebni dokumenti pravilno izpolnjeni.

Skrb med letom

Med letom bo kabinsko osebje poskrbelo za otroka in se mu prilagodilo glede na njegove potrebe. Običajno bodo preverili, ali otrok sedi na pravilnem sedežu, mu pomagali pri shranjevanju prtljage in ga obvestili o postopkih med letom. Poskrbeli bodo tudi za morebitne posebne prehranske zahteve otroka.

EasyJet

EasyJet ne sprejema mladoletnikov brez spremstva, mlajših od 16 let. Otroci, mlajši od 16 let, ne morejo potovati, razen če jih spremlja oseba, stara 16 let ali več, ki prevzame odgovornost za mladoletnika. Pred potovanjem je treba izpolniti in podpisati obrazec, ki ga lahko najdete na spletni strani EasyJeta. Potrdilo o potovanju otroka brez spremstva mora biti podpisano in overjeno s strani staršev ali skrbnikov. EasyJet zaračuna doplačilo za storitev za otroke brez spremstva.

Ryanair

Najnižja starost za otroke, ki potujejo brez spremstva, je običajno 16 let. Podobno kot pri EasyJetu, tudi pri Ryanairu potrebujete posebno rezervacijo za storitev “Unaccompanied Minor” (otrok brez spremstva). Pred potovanjem je treba izpolniti obrazec, ki ga najdete na spletni strani Ryanaira, ter ga podpisati in overiti. Starši ali skrbniki morajo priskrbeti osebni dokument otroka (npr. potni list) in izvod rojstnega lista. Ryanair zaračuna doplačilo za storitev za otroke brez spremstva.

Wizz Air

 Wizz Air omogoča potovanje otrokom brez spremstva od 14. leta starosti naprej. Storitev “Unaccompanied Minor” (otrok brez spremstva) je obvezna za otroke med 14. in 16. letom starosti, medtem ko je za starejše prostovoljna. Obrazec za potrdilo o potovanju otroka brez spremstva najdete na spletni strani Wizz Aira in ga je treba izpolniti ter podpisati. Pred potovanjem je treba pridobiti overjen izvod rojstnega lista otroka. Wizz Air zaračuna doplačilo za storitev za otroke brez spremstva. 14- in 15-letniki lahko potujejo brez spremstva, vendar ne morejo biti odgovorni za drugega otroka.

British Airways

British Airways nima storitev za mladoletne osebe brez spremstva, čeprav otrokom, starim 14 let ali več, dovoljujejo, da letijo sami. Če je otrok star 14 ali 15 let in potuje sam, je treba pred potovanjem izpolniti obrazec za soglasje staršev/skrbnika. Obrazec je na voljo tukaj.

Lufthansa

Otroci, stari od 5 do 11 let, lahko letijo brez spremstva le, če uporabljajo njihovo storitev oskrbe Lufthanse ali če potujejo z nekom, ki je star najmanj 12 let. Storitev varstva pri Lufthansi lahko rezervirajo tudi starši za otroke brez spremstva od 12. do največ 17. leta. To otroku zagotavlja podporo, zlasti v primeru motenj leta, kot je zamuda ali odpoved. Lufthansina skrbstvena služba poskrbi, da otroci pred vzletom, med letom in po pristanku čutijo, da so v dobrih rokah. Ob prihodu letalska posadka otroka preda članu osebja, ki ga nato odpelje na srečanje z osebo, ki ga bo prevzela. Otrok potrebne potovalne dokumente: veljaven potni list/osebno izkaznico, vizum za ciljno državo, potrdilo o potovalnem zavarovanju, informacije o morebitnih alergijah, ki jih ima otrok, potrdilo o predplačniških stroških storitve oskrbe Lufthanse, če obstaja, izjavo o soglasju staršev/zakonitih skrbnikov, da lahko njihov otrok potuje brez spremstva, izpolnjen Lufthansin obrazec za oskrbo.

Air France

Za otroke, ki potujejo sami, so ustvarili storitev Kids Solo. Zahvaljujoč tej storitvi je otrok ves čas potovanja pod nadzorom njihovegaa osebja. Storitev Kids Solo je obvezna za otroke od 4. do 11. leta starosti, ki potujejo sami znotraj metropolitanske Francije ter ozemelj in departmajev čezmorske Francije, ter od 5. do 14. leta starosti na mednarodnih letih. Ko rezervirate otrokovo vozovnico, jim morate sporočiti, da otrok potuje sam. Nato boste morali izpolniti obrazec za mladoletnika brez spremstva.

Emirates

Otroci, mlajši od 5 let, ne smejo potovati, razen v spremstvu odrasle osebe, stare najmanj 16 let. Otroci, stari od 5 do 12 let, ki potujejo brez staršev ali zakonitega skrbnika, so upravičeni do storitve za mladoletne osebe brez spremstva (če potujejo s polno vozovnico za odrasle). Otroci od 12. leta starosti do svojega 16. rojstnega dne, vendar ne vključno z njim, so prav tako upravičeni do storitve za mladoletnike brez spremstva, če to izrecno zahteva starš ali skrbnik (in če potujejo s polno vozovnico za odrasle). Ob rezervaciji obvestite Emirates, kakšen sedež in obrok ima vaš otrok najraje, in poskrbeli bodo za vse. Pripravili bodo celo torto, če bo vaš otrok potoval na rojstni dan. Za otroke, ki potujejo sami, Emirates ob odhodu zagotovi ločene prostore za prijavo, osebje pa jih spremlja do letala. Starši ali skrbniki morajo otroka prijaviti vsaj dve uri pred odhodom. Mladoletni in mladi potniki brez spremstva se vedno vkrcajo pred drugimi potniki, tako da jih kabinsko osebje lahko posede in pospravi njihovo ročno prtljago. Ob prihodu uslužbenec družbe Emirates pričaka vse otroke brez spremstva pri vratih letala in jim pomaga opraviti formalnosti, preden jih preda njihovemu imenovanemu skrbniku.

Iberia

Majhni otroci, ki potujejo brez staršev ali zakonitega skrbnika, se štejejo za mladoletnike brez spremstva. Letalska družba ponuja storitve Unaccompanied Minor (UM) za pomoč tem otrokom od njihovega odhodnega mesta do končnega cilja. Storitev je obvezna za otroke od 5 do 11 let, ki potujejo brez odrasle osebe, stare najmanj 18 let. Otrokom, starim od 12 do 17 let, ni treba potovati kot mladoletniki brez spremstva, vendar je storitev izbirna tudi za to starostno skupino. Otroci, mlajši od 5 let, ne smejo potovati, razen v spremstvu odrasle osebe, stare najmanj 18 let. Pristojbine se razlikujejo glede na pot. Mladoletniki brez spremstva niso dovoljeni na letih IB7000. Na letih IB5000 mladoletniki, mlajši od 14 let, ki potujejo sami, ne bodo sprejeti in jih mora vedno spremljati odrasla oseba, stara najmanj 18 let. Otrok potrebuje ustrezne dokumente za potovanje, vključno z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico. Poleg tega je potrebno izpolniti dodatne obrazce, ki jih zahteva letalska družba. Prav tako so zahtevani dokumenti, ki potrjujejo starševsko dovoljenje in odobritev potovanja brez spremstva enega od staršev. Obrazec je na voljo tukaj. Pri rezervaciji je treba zagotoviti vse potrebne informacije o otroku, vključno s kontaktnimi podatki staršev in osebe, ki bo pričakala otroka na ciljnem letališču. Med potovanjem otroka spremlja osebje letalske družbe, ki poskrbi za njegovo varnost in dobro počutje. Oseba, ki pričaka otroka na ciljnem letališču, mora predložiti veljaven osebni dokument in se identificirati ob prevzemu otroka. Otrok brez spremstva ima določene postopke, kot so prednostna vkrcanja in posebno spremljanje med letom.

Na obisk pa prideta k nam Jure in Živa, ki bosta ravno tako letela z letalsko družbo Iberia.

Pri večini letalskih družb se za storitev potovanja otroka brez spremstva običajno zaračuna doplačilo. Cene doplačil se lahko razlikujejo glede na letalsko družbo, razdaljo potovanja ter druge dejavnike. Pogosto je doplačilo za storitev potovanja otroka brez spremstva določeno kot fiksni znesek ali kot dodatek k ceni letalske vozovnice.

10 nasvetov

Ko otrok potuje sam na letalu, je pomembno, da ga ustrezno opremite z informacijami in ga podučite o nekaterih ključnih vidikih varnosti, skrbi za dokumente in splošnih napotkih.

1. Identifikacija: Otroku zagotovite osebni dokument, kot je potni list ali osebna izkaznica, ter ga naučite, kako ga pravilno shraniti in varovati med potovanjem.

2. Varnost na letališču: Otroka poučite o postopkih na letališču, vključno s preverjanjem varnostnih kontrol, oddajo prtljage in upoštevanjem navodil osebja. Pomembno je, da se drži pravil in sledi navodilom osebja na letališču.

3. Potrdilo o potovanju brez spremstva: Otroka seznanite z vsebino potrdila o potovanju brez spremstva, ki ga boste izpolnili in podpisali. Povejte mu, da naj ga vedno hrani pri sebi in ga ne izgubi.

4. Stik s kabinskim osebjem: Otroku povejte, da se lahko vedno obrne na kabinsko osebje na letalu za pomoč ali vprašanja. Naj razume, da so tam, da poskrbijo zanj med letom.

5. Osebni prostor in prtljaga: Otroka naučite, da mora biti pozoren na svoj osebni prostor na letalu in da svojo prtljago pravilno shranjuje nad glavo ali pod sedežem.

6. Ohranjanje mirne krvi in sodelovanje: Otroka spodbudite, da ohrani mirno kri in sodeluje z osebjem na letalu ter se obnaša spoštljivo do sopotnikov.

7. Predvideni časovni načrt: Pred potovanjem otroka seznanite s časovnim razporedom leta, vključno s prihodom na letališče, vkrcanjem in pristankom. Naj mu bo jasno, da je pomembno, da ostane zbran in upošteva urnik.

8. Skrb za osebne predmete: Otroka naučite, naj skrbi za svoje osebne predmete, kot so torba, telefon ali druge dragocenosti, ter naj jih ne pušča nepazljivo na sedežu ali drugje.

9. Srečanje ob prihodu: Dogovorite se z otrokom o srečanju ob prihodu na ciljnem letališču. Določite točno mesto in čas srečanja ter mu zagotovite kontaktne informacije osebe, ki ga bo sprejela.

10. Pomiritev in spodbuda: Naj otrok ve, da mu zaupate in da verjamete, da bo zmogel potovanje sam. Spodbujajte ga, naj se sprosti in uživa v izkušnji ter mu zagotovite, da boste vedno dosegljivi, če bo potreboval pomoč.

Pomembno je, da se otroka naučite, da mora biti pozoren, odgovoren in samozavesten med potovanjem. Preden gre na letalo, preverite, ali je seznanjen z vsemi informacijami in da razume, kako se obnašati v različnih situacijah.

Viri: EasyJet, Ryanair, Wizz Air, Iberia, Emirates, EasyJet, Air France, British Airways, Lufthansa