Blog

Kakšne šole obstajajo v Salvadorju?

Kot sem vam razkrila pred nekaj dnevi, zdaj veste, da se selimo v Salvador (Repúblico de El Salvador). Ker bomo tam vsaj eno leto, sva morala z Miho poiskati ustrezno šolo za otroke. In med raziskovanjem, katera bi bila najustreznejša, sva naletela na zanimive ugotovitve, ki jih deliva z vami, našimi zvestimi sledilci.

V šolo s sedmimi leti

V Salvadorju se otroci običajno začnejo šolati, ko dopolnijo šest let. Ta stopnja izobraževanja se imenuje “Educación Parvularia” ali predšolska vzgoja. Gre za prostovoljni program, ki je namenjen spodbujanju razvoja otrok pred vstopom v osnovno šolo.

Osnovna šola v Salvadorju traja devet let, običajno od 1. do 9. razreda. Osnovna izobrazba je obvezna. Otroci začnejo obiskovati osnovno šolo pri približno sedmih letih in jo končajo pri 15 letih.

Srednja šola v Salvadorju obsega tri leta in je razdeljena na dva cikla. Prvi cikel, imenovan “Educación Básica” ali temeljno izobraževanje, traja dve leti (10. in 11. razred). Drugi cikel, imenovan “Educación Diversificada” ali raznovrstno izobraževanje, traja eno leto (12. razred). Srednja šola je prav tako obvezna.

Glede na fakultetno ali univerzitetno izobrazbo je običajno, da program traja štiri do pet let, odvisno od izbranega področja študija. Učenci po končani srednji šoli lahko nadaljujejo s študijem na različnih univerzah ali visokošolskih ustanovah v Salvadorju, kjer pridobijo diplomo ali strokovni naziv. Vendar je pomembno opozoriti, da se lahko trajanje izobraževalnih programov razlikuje glede na specifične študijske programe in študijske programe, ki jih študent izbere. Nekateri programi lahko zahtevajo daljše časovno obdobje, kot so medicina ali inženiring, medtem ko so drugi programi lahko krajši.

Javne in zasebne šole

Šole v Salvadorju predstavljajo pomemben del izobraževalnega sistema v državi. Obstajajo javne šole in zasebne šole, ki se med seboj razlikujejo glede na vidike, kot so učni načrt, učitelji, stroški in izvor izobraževalnega modela.

Javne šole v Salvadorju so financirane s strani vlade in so na voljo brezplačno za učence. Učni načrt v javnih šolah sledi smernicam, ki jih določa Ministrstvo za izobraževanje. Poučujejo se obvezni predmeti, kot so matematika, jezik, naravoslovje, družboslovje, umetnost in telesna vzgoja. Javne šole običajno sprejemajo večje število učencev in imajo več razredov, kar lahko vpliva na individualno pozornost, ki jo učenci prejmejo.

Zasebne šole v Salvadorju so v lasti zasebnih organizacij, verskih skupnosti ali posameznikov. Te šole imajo večjo avtonomijo pri oblikovanju učnega načrta, ki pogosto sledi mednarodnim standardom, kot so britanski, ameriški ali katoliški učni načrti. Zasebne šole imajo pogosto manjše razrede, kar omogoča več individualne pozornosti za učence.

Stroški zasebnih šol so običajno višji, saj starši plačujejo šolnino ali prispevke za pokrivanje izobraževalnih stroškov. Stroški zasebnih šol v Salvadorju se lahko zelo razlikujejo glede na ugled, lokacijo in dodatne storitve, ki jih ponujajo. Nekatere zasebne šole so zelo ekskluzivne in drage, medtem ko so druge bolj dostopne. Cene šolnine se običajno plačujejo mesečno ali letno in se lahko gibljejo v različnem območju. Cene se lahko gibljejo od nekaj sto do več tisoč dolarjev na leto, odvisno od ravni izobraževanja, infrastrukture, števila učiteljev in drugih dejavnikov.

Tudi glede na število razredov se lahko javne in zasebne šole v Salvadorju razlikujejo. Javne šole običajno pokrivajo vse razrede, od predšolske vzgoje do končne stopnje srednje šole. Nekatere zasebne šole pokrivajo tudi celoten obseg izobraževanja, medtem ko se druge osredotočajo samo na določene ravni, na primer osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje.

Javne šole niso varne, zato srednji in višji sloj obiskuje privatne in mednarodne.

Še drugi izobraževalni modeli …

Poleg razlik med javnimi in zasebnimi šolami ter med različnimi izobraževalnimi modeli, je treba omeniti, da so tudi druge šole v Salvadorju, na primer mednarodne šole, ki sledijo posebnim mednarodnim učnim načrtom, in Montessori šole, ki sledijo Montessori pedagogiki. Te šole ponujajo alternativne pristope k izobraževanju, ki se osredotočajo na posameznega učenca in spodbujajo samostojno učenje ter razvoj kreativnosti.

Razlike med ameriško, katoliško in britansko šolo

Razlike med ameriško, katoliško in britansko šolo v Salvadorju se nanašajo na izvor in učni načrt.

Ameriške šole

1. Ameriške šole v Salvadorju sledijo ameriškemu izobraževalnemu sistemu in učnemu načrtu, ki je prilagojen ameriškim standardom. Poudarek je na angleškem jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju in umetnosti.

2. V ameriških šolah se pogosto uporabljajo metode poučevanja, ki spodbujajo aktivno učenje, sodelovalno delo in praktične izkušnje.

3. Učitelji v ameriških šolah v Salvadorju so pogosto izobraženi v Združenih državah Amerike ali sledijo ameriškemu učiteljskemu modelu. Imajo strokovno znanje in izkušnje pri poučevanju po ameriškem učnem načrtu.

4. Ameriške šole v Salvadorju pogosto uporabljajo angleški jezik kot glavni jezik poučevanja, kar omogoča študentom bogato izkušnjo v angleškem jezikovnem okolju.

5. Ameriški šolski sistem ponuja različne ravni izobraževanja, kot so osnovna šola, srednja šola in gimnazija, ki omogočajo napredovanje skozi različne stopnje izobraževanja.

6. Ameriške šole v Salvadorju običajno ponujajo širok izbor izvenšolskih dejavnosti, vključno s športom, umetnostjo, glasbo, debatnim klubom, šolskim časopisom in drugimi klubskimi dejavnostmi.

7. Ameriške šole pogosto poudarjajo razvoj kritičnega razmišljanja, analitičnih sposobnosti, ustvarjalnosti in komunikacijskih veščin pri svojih študentih.

8. Ameriške šole v Salvadorju lahko sprejemajo tako lokalne kot mednarodne učence, kar prispeva k raznolikosti šolske skupnosti in medkulturnemu razumevanju.

9. Diplome in potrdila, pridobljena na ameriških šolah v Salvadorju, lahko ponujajo možnosti za nadaljnje izobraževanje v Združenih državah Amerike ali drugod po svetu, saj so priznana in cenjena.

10. Ameriške šole v Salvadorju si prizadevajo ustvariti spodbudno učno okolje, ki podpira študente pri njihovem osebnem, akademskem in družbenem razvoju, pripravljajoč jih na uspešno prihodnost.

Katoliške šole

1. Katoliške šole v Salvadorju sledijo katoliškemu izobraževalnemu sistemu in učnemu načrtu, ki združuje versko izobraževanje z akademskimi predmeti.

2. V katoliških šolah je verska vzgoja pomemben del vsakodnevnega pouka. Učenci se učijo katoliških naukov, molitve in verskih obredov.

3. Učitelji v katoliških šolah so običajno versko usposobljeni ali sledijo katoliškemu vzgojnemu modelu. Poudarjajo verske vrednote in njihovo vključitev v izobraževalni proces.

4. Katoliške šole v Salvadorju spodbujajo razvoj verske vere, morale, etike in vključevanje duhovnih vrednot v vsakdanje življenje učencev.

5. Poleg verske vzgoje katoliške šole ponujajo tudi širok izbor akademskih predmetov, ki sledijo nacionalnemu učnemu načrtu.

6. Katoliške šole pogosto organizirajo verske dogodke, kot so maše, verski obredi, duhovne vaje in dobrodelne dejavnosti, ki spodbujajo duhovno rast in služenje skupnosti.

7. Verski simboli, kot so križi, svetniki in verske podobe, so pogosto prisotni v katoliških šolah, da se ustvari versko vzdušje.

8. Katoliške šole v Salvadorju spodbujajo razvoj celostne osebnosti učencev, ki vključujejo tako duhovni kot intelektualni in telesni razvoj.

9. Katoliške šole lahko izvajajo versko prakso, kot so molitve, bralni programi in verske dejavnosti, ki vključujejo učence, starše in skupnost.

10. Diplome, pridobljene na katoliških šolah v Salvadorju, pogosto nosijo poseben pomen in lahko odprejo možnosti za nadaljnje versko izobraževanje ali delo v katoliških institucijah.

Britanske šole

1. Britanske šole v Salvadorju sledijo britanskemu izobraževalnemu sistemu in učnemu načrtu, ki poudarjata angleški jezik, literature, zgodovino, matematiko, znanost in druge predmete.

2. V britanskih šolah v Salvadorju se pogosto uporablja britanski izobraževalni model, ki spodbuja kritično razmišljanje, samostojno učenje in razvoj komunikacijskih veščin.

3. Poučevanje v britanskih šolah poteka običajno v angleškem jeziku, kar omogoča študentom bogato izkušnjo v jezikovnem okolju.

4. Britanske šole v Salvadorju običajno sledijo britanskemu šolskemu letu in praznujejo angleške praznike, kot so božič, velika noč in počitnice poleti.

5. Učitelji v britanskih šolah so pogosto izobraženi v Veliki Britaniji ali so usposobljeni po britanskem učiteljskem modelu. Imajo strokovno znanje in izkušnje pri poučevanju po britanskem učnem načrtu.

6. Britanske šole v Salvadorju ponujajo širok izbor izvenšolskih dejavnosti, ki vključujejo šport, umetnost, glasbo, dramsko igro, debatni klub in druge oblike obogatitve učnega procesa.

7. Britanske šole se običajno ponašajo z visoko akademsko uspešnostjo in poudarjajo pripravo študentov za nadaljnje izobraževanje na univerzitetni ravni.

8. V britanskih šolah je pogosto prisotna uniforma, ki prispeva k vzpostavljanju discipline, enotnosti in pripadnosti šolski skupnosti.

9. Britanske šole v Salvadorju lahko sprejemajo tako lokalne kot mednarodne učence, kar ustvarja raznoliko učno okolje in spodbuja medkulturno razumevanje.

10. Diplome in potrdila, pridobljena na britanskih šolah v Salvadorju, lahko ponujajo dodatno prednost pri nadaljnjem izobraževanju v tujini ali pri iskanju zaposlitve, saj so priznana in cenjena po vsem svetu.

Seznam priporočenih osnovnih in srednjih šol

Seznam priporočenih višješolskih šol

Izobraževalni sistem in razlike med šolami v Salvadorju so odvisne od posameznih šol, njihovih ciljev, vrednot, pristopov k poučevanju in potreb skupnosti, ki jih služijo. Za najine otroke sva izbrala britansko šolo. Več o njej še razkrijeva v prihodnjih objavah. Spremljajte nas na Instagramu, Facebooku in Tik Toku. Lahko pa vama že danes zaupava, da kot mednarodna šola uveljavljena in ima vse mednarodne certifikate. V Sloveniji je priznana in otrokom ne bo treba delati izpitov za nadaljevanje v naslednjem razredu v Sloveniji. Če bi šli na pot okoli sveta, kot je bilo načrtovano, bi jih šolali na domu, kar bi pomenilo, da bi bila jaz njihova učiteljica in konec avgusta/septembra bi morali narediti izpite iz angleščine, slovenščine in matematike do vključno 4. razreda, od vključno 5. razreda pa naprej izpite iz vseh predmetov. In najini otroci se bodo po vrnitvi vrnili v isto skupino sošolcev, kar je super. 🙂

Pustite odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.